กล่องอาหารพลาสติก

ID : 100699
Brand : Dee'zi
Model : 950001
Last Update : 29/08/2560 09:27 Preview : 15,231
กล่องอาหารPP 500 ml. พร้อมฝา รหัส 950001 Microwave oven safe 50 ชิ้น/แพค
ID : 100705
Brand : Dee'zi
Model : D-252
Last Update : 25/09/2562 16:04 Preview : 15,415
กล่องอาหารPP 500 ml. พร้อมฝา รหัส 95002 Microwave oven safe 50 ชิ้น/แพค
ID : 100719
Brand : Dee'zi
Model : 950003
Last Update : 22/05/2560 15:21 Preview : 24,663
กล่องอาหารPP สีดำ 500 ml. พร้อมฝา รหัส 950003 Microwave oven safe 50 ชิ้น/แพค
ID : 100737
Brand : Deee'zi
Model : 950004
Last Update : 18/01/2559 13:46 Preview : 12,430
กล่องอาหารPP สีดำ 500 ml. พร้อมฝา รหัส 950004 Microwave oven safe 50 ชิ้น/แพค
ID : 100831
Brand : Dee'zi
Model : 950006
Last Update : 21/06/2561 14:07 Preview : 10,787
กล่องพลาสติกวงรีสำหรับใส่อาหารญ๊่ปุ่น รหัส 950006 Microwave oven safe 50 ชิ้น/แพค
ID : 103746
Brand : Dee'zi
Model : 952021
Last Update : 17/10/2559 15:38 Preview : 10,161
รหัสสินค้า 952021 กล่่องอาหารญี่ปุ่น PS สีขาว พร้อมฝา บรรจุ 50ชิ้น/แพค
ID : 103949
Brand : Dee'zi
Model : 950029
Last Update : 21/06/2561 14:07 Preview : 17,052
กล่องพลาสติกวงรีสำหรับใส่อาหารญ๊่ปุ่น รหัส 950029 Microwave oven safe 50 ชิ้น/แพค
ID : 114971
Brand : Dee'zi
Model : DBC-302
Last Update : 09/12/2559 11:36 Preview : 10,471
กล่องอาหาร 3 ช่องสีดำ PP พร้อมฝาเรียบ Microwave oven safe 50 Set/แพค
ID : 114991
Brand : Dee'zi
Model : R-004
Last Update : 01/04/2562 09:44 Preview : 11,736
กล่องข้าว PP สีดำ. พร้อมฝา Microwave oven safe 50 ชิ้น/แพค
ID : 128432
Brand : Deee'zi
Model : DZ-255
Last Update : 18/01/2559 13:52 Preview : 8,413
กล่องอาหารPP สีดำ พร้อมฝา Microwave oven safe 50 ชิ้น/แพค
ID : 131000
Brand : Deee'Zi
Model : Party Tray
Last Update : 16/06/2559 11:57 Preview : 4,762
Party Tray Base/Lid : PS/PET Size 440*290*70 mm.
ID : 133490
Brand : DZI
Model : LBM-566
Last Update : 06/06/2559 16:04 Preview : 5,201
Lunch Box Base : PP red+black Cover : OPS Size 270*210*50 mm.
ID : 136258
Brand : DZi
Model : LBPP-D81
Last Update : 24/12/2561 13:24 Preview : 6,210
กล่องอาหาร PP 1 ช่อง สีดำ พร้อมฝา Microwave oven safe 50 ชิ้น/แพค
ID : 144359
Brand : DZi
Model : J-302
Last Update : 05/05/2560 13:25 Preview : 6,281
กล่องอาหาร 3 ช่อง PP-ฺBlack พร้อมฝา Microwave oven safe 50 Set/แพค
ID : 148221
Brand : DZi
Model : Y-0310
Last Update : 29/05/2560 09:04 Preview : 6,545
กล่องข้าว 5 ช่อง PP สีดำ. พร้อมฝา Microwave oven safe 50 ชิ้น/แพค
ID : 148223
Brand : DZi
Last Update : 20/07/2561 09:33 Preview : 5,688
กล่องอาหาร 1 ช่อง พร้อมฝา Microwave oven safe 50 ชิ้น/แพค
ID : 153411
Brand : DZi
Model : J-301
Last Update : 27/06/2560 10:42 Preview : 6,369
กล่องอาหาร 3 ช่อง PP สีดำ. พร้อมฝา Microwave oven safe 50 ชิ้น/แพค
ID : 155249
Brand : DZi
Model : M-501
Last Update : 16/08/2560 09:18 Preview : 3,094
กล่องข้าว 5 ช่อง PP สีดำ. พร้อมฝา Microwave oven safe 50 ชิ้น/แพค
ID : 155250
Brand : DZi
Model : JP-Bento
Last Update : 16/08/2560 09:44 Preview : 4,200
กล่องอาหาร 5 ช่อง PP สีดำ. พร้อมฝา Microwave oven safe 50 ชิ้น/แพค
ID : 155293
Brand : DZi
Model : M-302
Last Update : 18/08/2560 10:27 Preview : 4,489
กล่องอาหาร 3 ช่อง PP-ฺBlack พร้อมฝา Microwave oven safe 50 Set/แพค