กล่องอาหารพลาสติกแบบแข็ง

ID : 139310
Brand : DZi
Model : 003-01
Last Update : 11/07/2562 11:12 Preview : 8,519
กล่องอาหารแบบแข็งสีใส 2 ช่อง พร้อมฝา ขนาด 500 ml. Microwave oven safe 50 ชิ้น/แพค
ID : 139317
Brand : DZi
Model : 004-01
Last Update : 04/11/2563 10:37 Preview : 11,304
Microwave oven safe 50 ชิ้น/แพค
ID : 139332
Brand : DZi
Model : 010-01
Last Update : 25/01/2561 09:16 Preview : 6,837
กล่องอาหารแบบแข็งสีใส 1 ช่อง พร้อมฝา ขนาด 1000 ml. Microwave oven safe 50 ชิ้น/แพค
ID : 139360
Brand : DZi
Model : 001-01
Last Update : 25/01/2561 09:17 Preview : 4,864
กล่องอาหารแบบแข็งสีใส 1 ช่อง พร้อมฝา ขนาด 500 ml. Microwave oven safe 50 ชิ้น/แพค
ID : 139365
Brand : DZi
Model : 002-01
Last Update : 25/01/2561 09:17 Preview : 5,135
กล่องอาหารแบบแข็งสีใส 1 ช่อง พร้อมฝา ขนาด 650 ml. Microwave oven safe 50 ชิ้น/แพค
ID : 160785
Brand : DZi
Model : 018-01
Last Update : 25/01/2561 09:37 Preview : 3,552
กล่องอาหารพลาสติกแบบแข็ง 3 ช่อง สีใส ขนาด 800 ml. แพค 50 ใบต่อแพค
ID : 160786
Brand : DZi
Model : 017-0S
Last Update : 25/01/2561 10:23 Preview : 4,246
Microwave oven safe 50 ชิ้น/แพค
ID : 160787
Brand : DZi
Model : 016-01
Last Update : 09/05/2562 16:11 Preview : 4,234
Microwave oven safe 50 ชิ้น/แพค.
ID : 178414
Brand : DZI
Last Update : 08/03/2564 14:28 Preview : 730
ขนาด 1,000 ml. 16.2 x 24 x 4.6 cm. วัสดุ PP บรรจุ 50 ชิ้น/แพค , 250 ชิ้น/ลัง
ID : 178415
Brand : DZI
Last Update : 08/03/2564 14:29 Preview : 745
ขนาด 1,000 ml. 16.2 x 24 x 4.6 cm. วัสดุ PP 50 ชิ้น/แพค , 250 ชิ้น/ลัง
ID : 178416
Brand : DZI
Last Update : 08/03/2564 14:27 Preview : 733
ขนาดจุ 1,200 ml. ขนาด 12x20.3x7.0 cm. วัสดุ PP บรรจุ 50 ชิ้น/แพค , 250ชิ้น/ลัง
ID : 178417
Brand : DZI
Last Update : 08/03/2564 14:27 Preview : 755
ขนาดจุ 1,500 ml. ขนาด 14.3x21.8x7.1 cm. วัสดุ PP บรรจุ 50 ชิ้น/แพค , 250ชิ้น/ลัง
ID : 178505
Brand : DZI
Last Update : 08/03/2564 14:22 Preview : 407
17.7x21.3x3.9cm บรรจุ 25ชิ้น/แพค , 250 ชิ้น/ลัง
ID : 178506
Brand : DZI
Last Update : 08/03/2564 14:21 Preview : 419
size : 12x20.3x7.0cm บรรจุ 25ชิ้น/แพค , 250 ชิ้น/ลัง
ID : 178507
Brand : DZI
Last Update : 08/03/2564 14:21 Preview : 424
size : 14.3x21.8x7.1cm บรรจุ 25ชิ้น/แพค , 250 ชิ้น/ลัง
ID : 178578
Brand : DZI
Last Update : 08/03/2564 14:16 Preview : 247
ขนาด 17.7 x 21.3 x 3.9cm ความจุ 850 ml บรรจุ 25ชิ้น/แพค , 250 ชิ้น/ลัง
ID : 178579
Brand : DZI
Last Update : 08/03/2564 14:14 Preview : 242
ขนาด 14X7 cm. ความจุ 750 ml บรรจุ 12 ชิ้น/แพค